โรงเรียนบ้านขามเฒ่า

ชื่อโรงเรียน บ้านขามเฒ่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขามเฒ่า
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ surachat_2507@hotmail.com
เว็บไซต์ -