โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน

ชื่อโรงเรียน บ้านชะโงมนาโดน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขามเฒ่า
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ changomnadhon95@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=104819005