โรงเรียนบ้านชะโนต

ชื่อโรงเรียน บ้านชะโนต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขามเฒ่า
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chanote248@gmail.com
เว็บไซต์ -