โรงเรียนบ้านกล้วย

ชื่อโรงเรียน บ้านกล้วย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขามเฒ่า
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pimpong_namfon@hotmail.com
เว็บไซต์ -