โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าค้อ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -