โรงเรียนบ้านคำสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านคำสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังตามัว
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ khamsawang10@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=104819004