โรงเรียนบ้านหนองดินแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองดินแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำเตย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Sh035@nkped.org
เว็บไซต์ -