โรงเรียนบ้านหนองยาว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองยาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำเตย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongyaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -