โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองปลาดุก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านผึ้ง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongpladookschool@hotmail.com
เว็บไซต์ -