โรงเรียนบ้านสุขเกษม

ชื่อโรงเรียน บ้านสุขเกษม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพธิ์ตาก
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Sbanharn@gmail.com
เว็บไซต์ -