โรงเรียนบ้านดอนยานาง

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนยานาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาทราย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ benjawan_120@hotmail.com
เว็บไซต์ -