โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น

ชื่อโรงเรียน บ้านนามูลฮิ้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาทราย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Ladda2sit@gmail.com
เว็บไซต์ -