โรงเรียนเทคโนโลยีชุมชนบ้านสวนพัฒนา

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีชุมชนบ้านสวนพัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล บ้านข่า
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bsp48100024@gmail.com
เว็บไซต์ -