โรงเรียนอนุบาลโสธิญา

ชื่อโรงเรียน อนุบาลโสธิญา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sotiya.school10@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sotiya.ac.th/