โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี

ชื่อโรงเรียน อนุบาลจุฬาวดี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chulawadee_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -