โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี

ชื่อโรงเรียน อนุบาลประยูรศรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านกลาง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ anubanprayoonsri@gmail.com
เว็บไซต์ -