โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการศรีสงคราม

ชื่อโรงเรียน เทคนิคพาณิชยการศรีสงคราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ศรีสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sv-college@sv-college.com
เว็บไซต์ www.sv-college.com