โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการนาแก

ชื่อโรงเรียน เทคนิคพาณิชยการนาแก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล พระซอง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ tpnschool4@gmail.com
เว็บไซต์ nakaevc.com