โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ชื่อโรงเรียน อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล เวินพระบาท
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ atsn2544@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.atsn.ac.th/