โรงเรียนอินเตอร์พัฒนศาสตร์

ชื่อโรงเรียน อินเตอร์พัฒนศาสตร์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล หนองญาติ
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ips.2544@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.interpattanasat.com/