โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณนาหว้า

ชื่อโรงเรียน อนุบาลแสงอรุณนาหว้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาหว้า
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sook_197@windowslive.com
เว็บไซต์ -