โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม

ชื่อโรงเรียน เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ saintjosephsjs@gmail.com
เว็บไซต์ www.sjs.ac.th