โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก

ชื่อโรงเรียน เซนต์ยอแซฟนาแก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sjnk.nakae@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sjnk.ac.th/