โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม

ชื่อโรงเรียน อนุบาลธาตุพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ธาตุพนม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ anubantpp@gmail.com
เว็บไซต์ -