โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช

ชื่อโรงเรียน อนุบาลเชษฐานงนุช
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ธาตุพนม
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chetthaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ chettanongnud@hotmail.com