โรงเรียนอนุบาลมีสุข

ชื่อโรงเรียน อนุบาลมีสุข
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปลาปาก
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pikun-m@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -