โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ

ชื่อโรงเรียน อนุบาลนิลวรรณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nillawun@hotmail.com
เว็บไซต์ -