โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน เทอดไทยวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เทอดไทย
เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ info@ttwsc.ac.th
เว็บไซต์ http://www.ttwsc.ac.th