โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

ชื่อโรงเรียน ดูกอึ่งประชาสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดูกอึ่ง
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ waew2527@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -