โรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน เชียงขัวญพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงขวัญ
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chiangkwan@hotmal.com
เว็บไซต์ http://school.obec.goth/chiangkwan