โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จังหาร
เขต/อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.janghan.ac.th