โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

ชื่อโรงเรียน ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ schooltlp8@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.schooltlp.ac.th