โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ช้างเผือกวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ช้างเผือก
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ winai_ktc@hotmail.com
เว็บไซต์ www.cpk.ac.th