โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ท่าม่วงวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าม่วง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ thamuangwit@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tmwk.ac.th