โรงเรียนขวาววิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน ขวาววิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขวาว
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ khaowwit@gmil.com
เว็บไซต์ www.khaowwittayakhan.thmy.com