โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เชียงใหม่
เขต/อำเภอ โพธิ์ชัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ maipracha57@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.cmps.ac.th