โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน คำนาดีพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำนาดี
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ k.n.p.school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.khamnadeepit.ac.th