โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน โคกล่ามพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกล่าม
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ khoklampittaykom@gmail.com
เว็บไซต์ www.klp.ac.th