โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ชื่อโรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวช้าง
เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nuch116@hotmail.com
เว็บไซต์ www.cpr.ac.th