โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กู่กาสิงห์
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ big4work@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ksps.ac.th