โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

ชื่อโรงเรียน จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เกษตรวิสัย
เขต/อำเภอ เกษตรวิสัย
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chalermchai_3@hotmail.com
เว็บไซต์ www.cba.ac.th