โรงเรียนบ้านโนนราษี

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนราษี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงงาม
เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ utumporn18012527@gmail.com
เว็บไซต์ -