โรงเรียนบ้านหวายหลึม

ชื่อโรงเรียน บ้านหวายหลึม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล มะบ้า
เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pickanic_salapo@hotmail.com
เว็บไซต์ -