โรงเรียนบ้านหวายน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านหวายน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งเขาหลวง
เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ wainoi@roiet1.orq
เว็บไซต์ -