โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่า
เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -