โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่า
เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ huaysanook55@gmail.com
เว็บไซต์ -