โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา

ชื่อโรงเรียน ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งเขาหลวง
เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -