โรงเรียนบ้านหนองจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดูกอึ่ง
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nj_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.ecg.th/nongjan