โรงเรียนบ้านหนองไศล

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองไศล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดูกอึ่ง
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Nongsalai School@hotmail.com
เว็บไซต์ Nongsalai School@hotmail.com