โรงเรียนบ้านวารีสีสุก

ชื่อโรงเรียน บ้านวารีสีสุก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดูกอึ่ง
เขต/อำเภอ หนองฮี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ icecyiza@gmail.com
เว็บไซต์ -